Nghệ thuật sắt uốn

Môn nghệ thuật trang trí tạo hoa văn bằng các băng sắt uốn hoặc gang đúc thành nét hoa văn, liên kết bằng cách hàn hay tán đinh thành bức trang trí dùng làm cửa, chấn song cửa sổ, hàng rào, lan can..

Nghệ thuật sắt uốn

Ở Châu Âu, từ thế kỉ 17 đã có những tường rào sắt uốn treo trước cửa hàng, gắn ở cổng lâu đài với hình “gia huy”; đèn đường phố (thế kỉ 18 – 19) cũng trang trí nét uốn có hoạ tiết đẹp. Sắt uốn được sử dụng đầu tiên ở Việt Nam giữa thế kỉ 19 tại các công sở của người Âu, rồi được phổ biến trong các kiến trúc mới.